NAV   i Öfalla  

Turridning Ridlekis,Ridlektion,Ridläger,FöretagsEvent,Heldagsturer,

3Tim Turer mm.                                         

Shettis o vagn

Toppa nos

Våra urgulliga shettisar vill gärna ta er med på en tur med sin vagn.

man kan vara två stycken som ger sig ut med vagn o förare i naturen.

Vi är ute ca en timma 

750:-/ekipage.välkommen